Şamaxı Dayaq Məntəqəsi

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

None

Əsas elmi nəticələri

İşçilərin ümumi sayı

5

Struktur bölmənin rəhbəri

Cövdət Nərimanov

Telefon

Faks

Elektron poçt