Bağ təsərrüfatı

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

None

Əsas elmi nəticələri

İşçilərin ümumi sayı

Struktur bölmənin rəhbəri

İlkin Şəfiyev

Telefon

Faks

Elektron poçt