Qarayev Sadıq Qurban oğlu

 • Anadan olduğu yer

  Naxçıvan MR, Şərur rayonu

 • Təvəllüdü

  05.07.1974

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Abşeron şəraitində palıd növlərinin bioekologiyası və becərilməsi

 • - İxtisas şifri

  2417.01

 • - İxtisasın adı

  Botanika

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  29

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  3

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Aparıcı elmi işçi

 • Xidməti tel.

  (+994 12) 5024321

 • Mobil tel.

  (+994 50) 6260074

 • Faks

  (+994 12) 5024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın relikt dendroflorasının təsnifatlaşdırılması, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərin genefondu yaradılması məqsədilə elmi işlər aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Способы размножения интродуцированных на Абшероне видов дуба (Quercus L.) Мат. XI межд/ научно-методической конференции «Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия культурных растений», часть 1,. Махачкала 2014 , стр .31-33
 2. Некоторые редкие и исчезающие виды флоры Средней Азии, интродуцированные в ЦВС НАН Азербайджана. Материалы XI межд/ симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Москва, Пущино, 2015, стр.44-47. ИскендерЭ.О., Сафарова Э.П. и др.
 3. Тургайные реликты дендрофлоры Азербайджана. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с межд/ участием « Проблемы и перспективы устойчивого развития садоводства », Махачкала 2015, стр.8-10. Наджафова Дж.Н.
 4. Биометрические показатели подземной части алычи растопыренной (P.divaricate Ledeb.) в условиях Апшерона. «Интродукция и акклиматизация растений»,сборник научных трудов Ин-та Дендрологии, Баку, 2015, стр.152-157. Д.Н.Наджафова, Р.М.Аббасов, Т.С.Абасова

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü
 • İLESAM –ın üzvü
 • Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü