Hüseynova Nilufər Bəhram qızı

 • Anadan olduğu yer

  Bakı şəhəri

 • Təvəllüdü

  01.04.1953

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 • Elmi rütbəsi

  dosent

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Azotla təmin olunmuş və azotqıt bitkilərin kök və yerüstü hissələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin sitokinin- auksin və inhibitor tənzimlənməsi

 • - İxtisas şifri

  2411.02

 • - İxtisasın adı

  Bitki fiziologiyası

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  78

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  25

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi katibi

 • Xidməti tel.

  (+994 12) 5024321

 • Mobil tel.

  (+994 51) 8477598

 • Ev tel.

  (+994 12) 5667262

 • Faks

  (+994 12) 5024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Qarğasoğanı cinsinin 5 növünün əkin və səpin materiallarının genofondu, o cümlədən Mərkəzi Nəbatat Bağına introduksiya olunmuş və ezamiyyə yolu ilə toplanmış yabanı sünbülçiçək və gəmirici soğan növlərinin kolleksiyası yaradılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Mərkəzi Nəbatat Bağının bələdçi kitabçası, Bakı, 2003, 56 s.
 2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Nəbatat Bağı – 75, Bakı, 2009, 32 s.
 3. O. İbadlı, R. Babayev. V.Fərzəliyev. Nəbatat terminləri və bitki adları lüğəti.(2 hissəli, 4 dildə), Bakı, Elm, 2008,I hissə 327 s. II hissə 350s.
 4. Nəbatat terminlərinin izahlı lüğəti, Bakı, Elm, 2011, 264 s.
 5. Оценка сортов пшеницы азербайджанской селекции на основе мощностью Н+-насосов корневого система и активность карбоангидразы в листьях. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, XII cild, Bakı, 2014, s.62-71
 6. Böyük Qafqazın şərq hissəsində rast gəlinən geofit bitki növlərinin qurşaqlar üzrə paylanması. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, XIII cild, Bakı, 2015, s.112-116

Digər Fəaliyyəti

 • AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının katibi
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının təbiət elmləri və aqrar elmlər üzrə ekspert şurasının elmi katibi