Hüseynov Şamxal Qarakişi oğlu

 • Anadan olduğu yer

  Zəngilan rayonu, Vejnəli kəndi

 • Təvəllüdü

  02.05.1936

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Azərbaycan Dövlət Universiteti

 • Elmi dərəcəsi

  Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Gilgilçay və Şabran çayları arasında eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri

 • - İxtisas şifri

  3103.02

 • - İxtisasın adı

  Agrar

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  50

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Böyük elmi içşi

 • Xidməti tel.

  +994125024321

 • Mobil tel.

  (+994 50) 4604618

 • Ev tel.

  (+994 12) 4327999

 • Faks

  +994125024172

Əsas elmi nailiyyətləri

Kənd təsərrüfatı əkinlərinə yaramayan, eroziyaya uğramış (dəmyə şəraitində) torpaqlarda qozmeyvəlilərin tədbiqi.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Внедрение и освоение эродированных горных склонов под орехоплодные растения. “Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşməsi”, Mərkəzi Nəbatat Bagının əsərləri, V cild, Bakı, 2005.
 2. Azərbaycanın eroziyaya uğramış dağ yamaclarında qozmeyvəlilərdən ibarət sənaye əhəmiyyətli plantasiyaların salınması. Bakı, “Elm”, 1986
 3. Из опыта выращивания орехоплодных деревьев на террасах северо-восточного склона Большого Кавказа. Тр. Азерб.НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, т.XI, Барда, 1973.

Digər Fəaliyyəti

 • Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin təlimatçısı