Əliyev Eldar Yəhya oğlu

 • Anadan olduğu yer

  Beyləqan rayonu, Günəşli kəndi

 • Təvəllüdü

  05.02.1964

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Gəncə Kənd Təsərüfat ininstitutu

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 • Elmi rütbəsi

  Dosent

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş bəzi ağcaqayın, tozağacı növlərinin boekoloji xüsusiyyətləri və yaşıllaşdırmada əhəmiyyəti

 • - İxtisas şifri

  2417.01

 • - İxtisasın adı

  Botanika

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  53

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  17

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasıın aparıcı elmi işçisi

 • Xidməti tel.

  +994125024321

 • Mobil tel.

  (+994 50) 5173680

 • Ev tel.

  (+994 12) 4321531

 • Faks

  +994125024172

Əsas elmi nailiyyətləri

Yeni agcaqayın növlərinin introduksiya etməklə ən perspektivli olanlarının yaşıllaşdırmada və təsərüffatda səmərəli istafədəsinin metodu tövsiyə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Abşeron şəraitində bəzi ağac və kol növlərinin morfogenezi. AMEA-nın “Xəbərləri”, cild 67,№1, 2012, s.160-164
 2. Интродукция вечнозеленых кустарниковиз флоры Средиземноморья в Централный Ботанический Сад НАНА. Актуальные вопросы плодоводствои декоративного садоводства и начале ХХI века. с.32-34. Сочи, 2014,
 3. Aralıq dənizi mənşəli ağac bitkilərinin mövsümi inkişaf ritiminin tədqiqi. AMEA xəbərlər jurnalı Biologiya və Tibb Elmləri seriyası.s.83-86, Bakı, 2015.
 4. Некоторые редкие и исчезающие видыфлоры Средней Азии, интродуцированные ЦБС НАНА. Новые и нетрадиционные растения иперспекивы их использованния,с-44-46, Москва 2015

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü

Digər Fəaliyyəti

 • AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağının Həmkarlar təşkilatının sədri

Təltif və mükafatları

 • AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar Fəxri fərman