Əliyev Çingiz Salman oğlu

 • Anadan olduğu yer

  Gədəbəy rayonu

 • Təvəllüdü

  01.09.1960

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu

 • Elmi dərəcəsi

  Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

 • Elmi rütbəsi

  Dosent

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Azərbaycanda kökümeyvəli bitkilərin mexanikləşdirilmiş texnologiya ilə istehsalının işlənilməsi

 • - İxtisas şifri

  06.01.06. və 05.20.01

 • - İxtisasın adı

  Bitkiçilik və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal texnologiyası

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  165

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  72

 • Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  15

 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

  10

 • Kadr hazırlığı:
 • Fəlsəfə doktorlarının sayı

  3

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

 • Xidməti tel.

  (+994 12) 5024321

 • Mobil tel.

  (+994 50) 3496300

 • Ev tel.

  (+994 12) 4771768

 • Faks

  (+994 12) 5024172

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda müasir texnologiyalarla tərəvəz, yem, paxlalı, nektarlı bitkilərin istehsalı, aqrobioloji xüsusiyyətləri və çoxaldılma üsullarını işləmiş və kolleksiyalarını yaratmışdır. Əsərlərində həmçinin torpaq sahələrinin seçilməsi, məhsulun yığılması, daşınması, çeşidlənməsi və emalına dair məlumatlar əks olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Yonca və xaşa bitkilərinin ilkin toxumçuluğuna dair metodik vəsait. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015, 18 s.
 2. Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraitində nektar verən Faselya (Phaselia L.) bitkisinin becərilməsinə onun kənd təsərrüfatının inkişafında rolu. Beynəlxalq konfrans. Iqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri. AMEA Dendrologiya İnstitutu, Bakı, 2017, səh. 209. (Həmmüəlliflər: Y.Zeynalov, N.Hüseynova, A.Ərəbzadə, S.Quliyeva).
 3. Qida məhsulu olan lərgənin (Vicia L.) bəzi botaniki və biomorfoloji xüsusiyyətləri. Botaniki tədqiqatlarda yeni çağırışlar. AMEA Botanika İnstitutu, Bakı,2017, səh. 176-179. (Həmmüəlliflər: B.Hüseynova, A.Ərəbzadə, E.Səfərova).
 4. Некоторые биоэкологические показатели декоративных видов яблони (Malus Mill.), интродуцированных на Апшеронский полуостров Азербайджана. Плодоводство и ягодоводство России. Сборник научных работ. Москва-2018, Том. 53. c. 88-96. (Ю. М.Зейналов, Ч. С. Алиев, Н. Б. Гусейнова, Э. П. Сафарова).
 5. Azərbaycanda mətbəx kökünün (Daucus carota L.) saxlanması zamanı alınmış analiz nəticələrinin riyazi-statistik metodlar əsasında optimal variantın müəyyənləşdirilməsi. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri, 2018, XVI cild, səh.110-112. (Həmmüəlliflər: N.Quliyev, N..Hüseynova, A.Ərəbzadə, G.Məmmədova).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü
 • Azərbaycan Aqrar Elm jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 • Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti “Qida məhsulları mühəndisliyi fakultəsi

Təltif və mükafatları

 • Tərəqqi medalı 2014