Nəşrlər

Otaq bitkiləri və onlara qulluq qaydaları

Müəllif: Üzeyir Ağamirov, Oruc İbadlı
Haqqında: AMEA-nın müxbir üzvü O.V.İbadlı, Ü.M.Ağamirov həmmüəllifləri olduğu "Otaq bitkiləri və onlara qulluq qaydaları"adlı kitab çapdan çıxıb. Kitabda otaq şəraitində becərilən bəzi bitkilərin bioloji xüsusiyyətləri, qulluq qaydaları, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərindən bəhs edilmişdir. Kitab ortaali məkrəb müəllimləri, aqronomlar, yaşıllıq, gül həvəskarları və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.