Nəşrlər

Nəbatat terminləri(Azərbaycanca - Rusca) və bitki adları(Azərbaycanca- Latınca- Rusca- İngiliscə), (Latınca -Azərbaycanca- Rusca- İngiliscə) lüğəti I

Müəllif:
Haqqında: Oxuculara təqdim olunan 2 hissəli lüğət ilk dəfə olaraq latın qrafikası ilə müasir tələblərə uyğun olaraq hazırlanmışdır.Lüğət 7385 nəbatat terminləri və 1295-dən artıq bitki adlarından ibarətdir. Lüğət elmi işçilər, ali və orta məktəb müəllimləri, şagirdləri və tələbələrüçün nəzərdə tutulmuşdur.