Nəşrlər

Meyvə və toxumlarına görə bitki növlərinin qeyri-ənənəvi təyinat üsulları

Müəllif: Maqsud Qurbanov
Haqqında: MEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Bitkilərin mühafizəsi və monitorinqi laboratoriyasının baş elmi işçisi, AMEA-nın müxbir üzvü Maqsud Qurbanovun müəllifi olduğu "Meyvə və toxumlarına görə bitki növlərinin qeyri-ənənəvi təyinat üsulları" adlı kitab çapdan çıxmışdır. Kitabda göyrüş növlərinin timsalında bitkilərin meyvə və toxumlarının qeyri-ənənəvi üsulla növ mənsubiyyətinin təyinat ardıcıllığı öz əksini tapmışdır. Vəsaitdə göyrüş növlərinin meyvə və toxumlarının biomorfoloji xüsusiyyətləri, onların dixotomik, rəqəmsal və hərflirəqəmsal politomik təyinat açarları verilmişdir.