Nəşrlər

Dərman Bədrənci

Müəllif: Oruc İbadlı
Haqqında: AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d. O.V İbadlı kitabçanın tərtibində anası Seyid Fatimənin söz boxçasından və Qafqazda apardığı 42-illik tədqiqatlarının materiallarından istifadə etmişdir.Dərman, qida və ətirli-ədviyyəli bitki kimi misilsiz imkanlara malik, əvəzolunmaz əhəmiyyət kəsb edən dərman bədrənci hələ qədim zamanlardan insanlar tərəfindən istifadə olunmuşdur. Kitabçada bədrəncin bioloji xüsusiyyətləri, əkilməsi, becərilməsi, müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadəsi qaydaları və s. öz əksini tapmışdır.