Nəşrlər

Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsinin dendroflorası və meşəəri

Müəllif: K.S. Əsədov, F.M. Məmmədov, S.Ə. Sadıxov
Haqqında: None