Nəşrlər

Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi VI cild

Müəllif:
Haqqında: Məcmuə Abşeronun quru subtropik şəraitində yerli, ayrı-ayrı ölkələrin florasından olan bəzək, dərman, efiryağlı ağac, kol, ot və çiçək, o cümlədən nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Kitabda bir sıra bitkilərin bioloji xüsusiyyətləri, o cümlədən biomorfologiyası, bioloji müxtəlifliyi, boy və inkişafının dinamikası, çoxaldılma üsulları və vaxtı, ilkin becərilmə aqrotexnikası, respublikanın şəhər və digər yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılmasında istifadəsi haqqında tövsiyələr verilmişdir. Topludan bitkilərin introduksiyası ilə məşğul olan elmi işçilər,aqronomlar, biologiya və kənd təsərrüfatı mütəxəssisiləri, doktorantlar, tələbələr,maqistrlar, həvəskar bağbanlar istifadə edə bilərlər.