Nəşrlər

Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi V cild

Müəllif:
Haqqında: Məcmuə Abşeronun quru subtropik şəraitində yerli, ayrı-ayrı ölkələrin florasından olan bəzək , dərman, efiryağlı ağac, kol, otvə çiçək bitkilərinin introduksiyasına həsr olunmuşdur. Kitabda bir sıra bitkilərin bioloji xüsusiyyətləri, o cümlədən biomorfologiyası, bioloji müxtəlifliyi, boy və inkişafının dinamikası, çoxaldılma üsulları və vaxtı, ilkin becərilmə aqrotexnikası, respublikanın şəhər və digər yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılmasında istifadəsi haqqında tövsiyələr verilmişdir. Topludan bitkilərin introduksiyası ilə məşğul olan elmi işçilər, aqronomlar,biologiya və kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri, tələbələr, doktorantlar, magistrlar, həvəskar bağbanlar istifadə edə bilərlər.