Xəbərlər

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının tədqiqatçısının məqaləsi Beynəlxalq bazalara daxil olan jurnalda dərc olunub


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağının Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Asif Mehraliyevin “Исследование происхождения и некоторых биоэкологический особенносттей лиан”  adlı məqaləsi РИНЦ və Agrees bazalarına daxil olan “Бюллетень науки и практики“ ”Bulletin of Science and Practice” adlı jurnalda dərc olunub.

 

Məqalədə lianların mənşəyi, bioekoloji xüsusiyyətləri ilə bağlı ziddiyyətli fikirlər təhlil edilmişdir.

05.10.2020