Xəbərlər

"Sirli təbiət, ağıllı canlılar" kitabı nəşr olunub


AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru Elçin Mehrəliyevin "Sirli təbiət, ağıllı canlılar" kitabı işıq üzü görüb.

Nəşrdə həyati müşahidələr əsasında qələmə alınmış təbiət hekayələri təqdim edilir. Bu hekayələrdəki təbiətə heyranlıq hisləri və təbiət hadisələri haqqındakı düşüncələr oxucuda maraq doğurur.

Vəsait ədəbiyyatla maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

08.01.2020