KOLLEKSİYALAR

Mərkəzi Nəbatat Bağında Azərbaycanda və xarici ölkələrdə bitən bəzək, dərman, efiryağlı və digər faydalı, nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərin biomüxtəlifliyinin, introduksiyasının, bioekoloji xüsusiyyətlərinin, iqlimləşdirilməsinin öyrənilməsi sahəsində geniş tədqiqat işləri aparılır.

davamını gör