Şamaxı Dayaq Məntəqəsi

İşçilərin ümumi sayı

5

Struktur bölmənin rəhbəri

Cövdət Nərimanov None