Seyfullayev Fərid Saməddin oğlu

 • Anadan olduğu yer

  Sumqayıt şəhəri

 • Təvəllüdü

  09.09.1985

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Sumqayıt Dövlət Universiteti

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Azərbaycanda yayılan şabalıdyarpaq palıdın illik artımının tədqiqi

 • - İxtisas şifri

  2417.01

 • - İxtisasın adı

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  29

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  4

 • Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  1

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Bitkilərin xəstəlik və zərərviricilərə qarşı mübarizə sektorunun rəhbəri

 • Xidməti tel.

  +994125024321

 • Mobil tel.

  (+994 50) 6150905

 • Faks

  +994125024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dendroxronoloji metodlardan istifadə edilməklə şabalıdyarpaq palıdın radial artım xüsusisyyətləri, bu artıma hansı mühit amillərinin limitləndirici təsir etməsi tədqiq edilmişdir. Eyni zamanda radial artımda müşahidə edilən ritmlər aşkarlanmış, bu ritmlər ilə günəş aktivliyi və təbii mühit amilləri arasında yüksək korrelyasiya və koherentlik müəyyən edilmişdir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq şabalıdyarpaq palıdın oduncağında stabil karbon izotop analizi aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi şurasınmın üzvü
 • MNB Gənc alim və mütəxəsisilər şurasının sədri
 • Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü
 • Beynəlxalq oduncaq anatomiyası cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 • 2 №-li məktəb-lisey
 • Qafqaz Universiteti
 • Bakı Dövlət Universiteti

Digər Fəaliyyəti

 • Horizon2020 programının ərzaq təhlükəsizliyi, davamlı kənd təsərrüfatı, dəniz və dəniz tədqiqatları, bioekonomika və biotexnologiya üzrə milli əlaqələndiricisi