İslamova Zemfira Bəxtiyar qızı

 • Anadan olduğu yer

  Oğuz rayonu

 • Təvəllüdü

  01.02.1967

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Gəncə Dövlət Pedaqoji Universiteti

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  “Abşeron şəraitində Aqavakimilər (Agavaceae endl.) fəsiləsinin bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri “

 • - İxtisas şifri

  2417.01

 • - İxtisasın adı

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  32

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  6

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

 • Mobil tel.

  (+99455) 7992557

 • Ev tel.

  (+99412) 4412666

 • Faks

  (+994 12) 5024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın quru subtropik şəraitində (açıq və örtülü şəraitdə) ilk dəfə Agavaceae fəsiləsinə aid 38 növdən ibarət zəngin genofond yaradılmış və yerli şəraitə introduksiya edilmiş növlərin biomorfoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Bu isə onların becərilməsinin nəzəri əsaslarının işlənməsinə imkan yaratmışdır. Tədqiq edilən bitkilərin virginil və generativ dövrlərdə morfogenezi, çiçəkləmə və meyvəvermə biologiyası, böyümə dinamikası, həmçinin toxum və vegetativ məhsuldarlığı müəyyənləşdirilmişdir

Elmi əsərlərinin adları

Təltif və mükafatları

 • AMEA -nın 70 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərmanı