Hüseynova Nilufər Bəhram qızı

 • Anadan olduğu yer

  Bakı şəhəri

 • Təvəllüdü

  01.04.1953

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 • Elmi rütbəsi

  dosent

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Azotla təmin olunmuş və azotqıt bitkilərin kök və yerüstü hissələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin sitokinin- auksin və inhibitor tənzimlənməsi

 • - İxtisas şifri

  2411.02

 • - İxtisasın adı

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  78

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  25

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi katibi

 • Xidməti tel.

  (+994 12) 5024321

 • Mobil tel.

  (+994 51) 8477598

 • Ev tel.

  (+994 12) 5667262

 • Faks

  (+994 12) 5024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Qarğasoğanı cinsinin 5 növünün əkin və səpin materiallarının genofondu, o cümlədən Mərkəzi Nəbatat Bağına introduksiya olunmuş və ezamiyyə yolu ilə toplanmış yabanı sünbülçiçək və gəmirici soğan növlərinin kolleksiyası yaradılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

Digər Fəaliyyəti

 • AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının katibi
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının təbiət elmləri və aqrar elmlər üzrə ekspert şurasının elmi katibi