Ərəbzadə Aynur Əlövsət qızı

 • Anadan olduğu yer

  Qəbələ rayonu, Bum kəndi

 • Təvəllüdü

  06.12.1982

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Bakı Dövlət Unversiteti

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Abşeronda introduksiya olunmuş alma (Malus Mill.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri

 • - İxtisas şifri

  2417.01

 • - İxtisasın adı

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  32

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  9

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər laboratoriyasınşn elmi işçisı

 • Xidməti tel.

  +994125024321

 • Faks

  +994125024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Abşeron yarımadasına introduksiya olunmuş alma (Malus Mill.) növlərinin böyümə və inkişaf xüsusiyyətləri, kök sistemi, fenologiyası, vegetativ və generativ orqanlarının anatomik quruluşu, məhsuldarlığı, meyvələrinin biokimyəvi tərkibi, tozcuqlarının morfoloji xüsusiyyətləri və həyatilik qabiliyyəti öyrənilmişdir. Öyrənilən növlər dekorativliyinə görə qruplaşdırılmışdır. Alınmış nəticələrə əsasən statistik analizlər aparılmış və perspektivli növlər seçilmişdir, bu növlərin Abşeronun quru subtropik şəraitində dekorativ bağçılıqda və təsərrüfatın müxtəlif sahələrində istifadəsi müəyyən edilmişdir. Azərbaycan MEA Mərkəzi Nəbatat Bağında yabanı alma növlərinin 23 növdən (108 nümunə) ibarət canlı kolleksiyası yaradımışdır.

Elmi əsərlərinin adları

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 • 2003-2004-cü illərdə Qəbələ rayonu Bum kənd orta məktəbində
 • 2006-2007-ci illərdə Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində

Digər Fəaliyyəti

 • AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Gənc Alim və Mütəxəssislər şurasının sədr müavini