Bayramov Arif Əli oğlu

 • Anadan olduğu yer

  Bakı şəhəri

 • Təvəllüdü

  1938

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya elmləri doktoru

 • Elmi rütbəsi

  Professor

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  “Mesembryanthemaceae fəsiləsinə daxil olan tropik sukkulentlərin biomorfologiyası və becərilməsi”.

 • - İxtisas şifri

 • - İxtisasın adı

 • Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

  Qafqazın quru subtropik şəraitində ot kserofitlərin introduksiyası

 • - İxtisas şifri

 • - İxtisasın adı

 • Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  44

 • Kadr hazırlığı:
 • Fəlsəfə doktorlarının sayı

  6

 • Elmlər doktorlarının sayı

  1

 • İş yeri və ünvanı

  Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

 • Vəzifəsi

  Örtülü şəkildə becərilən bitkilər laboratoriyasının baş elmi işçisi

 • Mobil tel.

  (+994 70) 6466933

 • Ev tel.

  (+994 12) 5382358

 • Faks

  (+994 12) 5024172

Əsas elmi nailiyyətləri

Şəxsi tədqiqatların elmi istiqaməti kserofit qrup bitkilərlə bağlıdır və aparılmış introduksiya tədqıqatlarında 150 yeni bitki növü öyrənilmişdir. Bu növlərin təkamüldə struktur əlamətlərinin uyğunlaşma mahiyyəti aşkar olunub, ekoloji-tarixi retroproqnoz fonunda və floroqenetik analiz əsasında onların əmələ gəlmə mənşəyi, hal-hazırkı təbii areallarına miqrasiya yolları və vaxtı araşdırılmışdır. 1980-ci ildən laboratoriya yaxud şöbədə aparılan mövzulara rəhbərlik edilib və dünyanın müxtəlif regionlarından cəlb edilmiş 300 yeni növ üzrə introduksiya tədqiqatları aparılmışdır. Nəticədə 200 növə yaxın bitki (şəxsi tədqiqatların bitkiləri daxil olmaqla) quru subtropik şəraiti üçün perspektivli növ kimi qəbul olunub və müxtəlif illər Akademiyanın tədbiqi planı üzrə profilli müəssisələrə tədbiq olunmuşdur. Aparılan işlər nəticəsində (rəhbərlik edilmiş və şəxsən aparılmış) quru subtropik zonalarda introduksiya üçün floristik mənbələr aşkar olunub, onların perspektivliyi nəzəri və praktiki cəhətdən əsaslandırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü