Nəşrlər

Mərkəzi Nəbatat Bağının bələdçi kitabçası

Müəllif: Oruc İbadlı, Üzeyir Ağamirov, Nilufər Hüseynova, Asəf İskəndərov
Haqqında: İlk dəfə olaraq kitabçada Azərbaycan MEA Mərkəzi Nəbatat bağının tarixi,ona rəhbərlik edənlər, daxili intizam qaydaları, hazırkı elmi istiqaməti, strukturu,eləçə də kolleksiyası haqqında məlumat verilir. Eyni zamanda bağda olan bitkilərlə tanışlıq məqsədi ilə marşrutlar üzrə ağac, kol, çiçək, ot bitkilərinin bioekologiyası, yaşıllaşdırmada, tibbdə və s. sahələrdə istifadəsi, əhəmiyyəti, çoxaldılması üsulları haqqında məlumatlar verilir. Kitabca bağa gəzməyə gələnlər, o çümlədən müəllim, tələbə, bağ həvəskarları və geniş oxucu kütləsi ücün nəzərdə tutulmuşdur.