Nəşrlər

Çiriş

Müəllif: Oruc İbadlı
Haqqında: AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d. O.V İbadlının müəllifi olduğu "Çiriş" adlı kitabçası çapdan çıxıb.Kitabçada istifadə edilən materiallar,b.e.d. O.V İbadlının anası Seyid Fatmanın söz boxçasının və Qafqazda 38 illik tədqiqatlar zamanı türkəçarəçilərdən toplanmış və öz şəxsi müalicələrinin məhsuludur.Bu kitabçada çirişin bioloji xüsusiyyətləri, əkilməsi, becərilməsi, müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində ondan istifadə edilməsi qaydaları və s. öz əksini tapmışdır.